logotyp

Hovrätten fastställer tingsrättens dom i mål om mord och mordförsök i Högsbo

Mål: B 1587-19
Hovrätten har i dag meddelat dom i ett mål där en man stått åtalad för bl.a. ett mord och ett mordförsök i Högsbo i mars 2018 och december 2017.

Tingsrätten dömde den tilltalade för de åtalade gärningarna och bestämde påföljden till fängelse på livstid.

Hovrätten har funnit, liksom tingsrätten, att det är bevisat att det är den åtalade mannen som nattetid har tagit sig in i målsägandenas lägenheter och gjort sig skyldig till de gärningar som han åtalats för.

Hovrätten dömer, precis som tingsrätten, den tilltalade för mord och mordförsök samt för två fall av försök till grov stöld. Även hovrätten dömer mannen till fängelse på livstid.