logotyp

Hovrätten slutar använda fax

Från och med 1 juli går det inte att kommunicera med hovrätten via fax.

Göta hovrätt slutar skicka och ta emot dokument via fax från och med 1 juli 2019. Dokument kan skickas via e-post och säker e-post. Den som vill skicka dokument till hovrätten kan använda kontaktformuläret för säker e-post. Handlingar i de vanligaste filformaten kan bifogas.

Det går bra att skicka dokument med e-post till hovrättens registratorbrevlåda: gota.hovratt@dom.se

Faktaruta

Inget krav på fax i förvaltningslagen
Sedan 1 juli 2018 finns det inte längre något krav i förvaltningslagen (2017:900) på att det ska vara möjligt att kontakta myndigheten via fax.