logotyp

Man misstänkt för bombhot av Malmö centralstation häktad

Den man som är misstänkt för att i måndags ha bombhotat Malmö Centralstation har idag häktats såsom på sannolika skäl misstänkt för grovt olaga hot.

Tingsrätten har funnit att det finns flyktfara, dvs. risk för att den misstänkte avviker eller på något annat sätt undandrar sig lagföring eller straff.

Tingsrätten har däremot inte funnit att det finns sådan risk för att han försvårar sakens utredning att det utgör ett häktningsskäl. Åklagaren har därför inte fått tillstånd att besluta om restriktioner.

Åtal ska väckas senast den 27 juni 2019. Tingsrätten har beslutat att inhämta ett läkarintyg om den misstänktes psykiska hälsa, ett s.k. § 7-intyg.

Förhandlingen har hållits inom stängda dörrar. Tingsrätten kan därför inte lämna några ytterligare kommentarer till vad som förekommit under förhandlingen.