logotyp

NCC förlorar entreprenadtvist

Mål: T 6110-14, T 2540-15
NCC Sverige AB (NCC) byggde på uppdrag av Västra Götalandsregionens (VGR) den rättspsykiatriska vårdanläggningen Rågården för kontraktssumman 499 miljoner.

Efter entreprenaden stämde NCC in VGR vid Göteborgs och Vänersborgs tingsrätter och yrkade ca 102 miljoner kronor i ersättning bl.a. för hinder, ÄTA-arbeten, väsentlig rubbning, forcering och skadestånd. Båda målen har handlagts av Göteborgs tingsrätt.

VGR genstämde och krävde att NCC skulle betala ca 16 miljoner kronor i vite till VGR.

Processen har pågått sedan maj 2014 och i målet har 67 vittnen och sakkunniga hörts.

Tingsrätten har nu i domen slagit fast att NCC:s bevisning inte räcker och att NCC därför inte har rätt till begärd ersättning. I stället ska NCC betala vite med ca 11,5 miljoner kronor och VGR:s rättegångskostnader med ca 32,4 miljoner kronor.