logotyp

Nya datum satta för det stora och uppmärksammade målet

Mål: B 785-18
Den 5 september 2019 kl 09.00 inleds rättegången mot de tre personer som bl.a. är åtalade för grov trolöshet mot huvudman/medhjälp till grov trolöshet mot huvudman. I målet förs även talan om skadestånd, förverkande av utbyte av brott, företagsbot och näringsförbud.

Huvudförhandlingen är planerad att äga rum 5-6, 9-10, 16, 19-20, 23-26 och 30 september samt 1 oktober. Reservdagar är 27 september och 4 oktober.