logotyp

Prövningstillstånd meddelat i mål om bevissäkring m.m.

Mål: 6422-18
Den fråga som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om kammarrätten, mot bakgrund av artiklarna 8 och 13 EKMR, borde ha prövat ett överklagande av en dom om bevissäkring i sak trots att domen var verkställd vid tidpunkten för överklagandet.