Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen är högsta instans bland de allmänna förvaltningsdomstolarna i Sverige. Domstolens huvuduppgift är att skapa prejudikat, det vill säga vägledande avgöranden för myndigheter, förvaltningsrätter och kammarrätter.

Telefon, växel

08-561 676 00

Postadress (försändelser som väger mindre än 2 kg)

Box 2293
103 17 Stockholm

Leveransadress (försändelser som väger mer än 2 kg)

Birger Jarls torg 11
111 28 Stockholm

Besöksadress

Birger Jarls Torg 13
111 28 Stockholm

Sociala medier

Öppettider och kontakt