Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen är högsta instans bland de allmänna förvaltningsdomstolarna. Huvuduppgiften är att skapa prejudikat, det vill säga vägledande avgöranden.

Telefon, växel
08-561 676 00
Postadress (försändelser som väger mindre än 2 kg)
Box 2293, 103 17 Stockholm
Leveransadress (försändelser som väger mer än 2 kg)
Birger Jarls torg 11, 111 28 Stockholm
Mer kontaktinformation