Beställ domar, beslut eller handlingar

Om du vill läsa en dom eller beställa handlingar i ett mål ska du kontakta den domstol som har målet. Du har rätt att vara anonym. Du som är part i ett pågående mål behöver inte beställa, du får handlingarna skickade till dig.

Domstolen gör alltid en sekretessprövning innan en handling lämnas ut.

Ibland kostar det att få ut handlingar. Det beror bland annat på beställningens omfattning och om handlingarna finns elektroniskt, behöver skannas eller kopieras. 

Om du vill vara anonym

Du som vill vara anonym när du beställer allmänna handlingar rekommenderas att besöka domstolen. Saknar du möjlighet att ta dig till domstolen kan du ta kontakt via telefon, eller via brev eller e-post om din adress inte avslöjar din identitet.

Du hämtar dina beställda handlingar på plats och betalar eventuell avgift kontant.

Här beställer du

Mer information

Rätt att ta del av allmän handling

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, t.ex. domar och beslut, om de inte är skyddade av sekretess. Det görs därför en sekretessprövning i varje enskilt fall innan en handling lämnas ut.

Den som har rätt att ta del av en allmän handling har också rätt att få en kopia av den. Den som begär att få ta del av en handling har rätt att vara anonym. Kopior av handlingar kan levereras på olika sätt. Kostnaden för kopior regleras i avgiftsförordningen (1992:191). Vanligtvis faktureras avgiften, men ibland skickas handlingarna mot postförskott.

Vill du vara anonym har du möjlighet att besöka domstolen och på plats hämta ut handlingarna samt betala eventuell avgift kontant. Du har alltid möjlighet att vid besök på domstolen ta del av allmänna handlingar avgiftsfritt.

Kostnad för kopior av allmänna handlingar

E-post

Många handlingar finns lagrade elektroniskt och kan skickas med e-post (t.ex. domar utan underskrift). En avgift tas ut för beställningar som omfattar tio handlingar eller fler. De första nio handlingarna är gratis, den tionde handlingen kostar 50 kronor och varje handling därutöver kostar 2 kronor styck.

För material som måste skannas in (till exempel undertecknade domar) tas avgift ut om beställningen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

Papperskopior

Avgift tas ut om handlingen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

Fax

Avgift tas ut som för papperskopior.

Ljudfiler på CD/DVD

120 kronor per CD/DVD

Porto

Eventuell kostnad för porto och postförskott tillkommer.

Säker e-post

Om du önskar få del av en allmän handling i elektronisk form använder domstolen säker e-post. Detta är för att skydda känsliga personuppgifter.

Säker e-post innebär att e-post skickas via ett säkert nät där all kommunikation är krypterad.

Meddelanden kan skickas på två olika sätt:

Med kod (SMS-autentisering) – i detta fall skickas aviseringsmeddelandet till din e-postlåda. När du klickar på länken i aviseringen skickas ett sms med en kod till din mobiltelefon. För att kunna öppna meddelandet måste koden som har skickats till dig anges.

Utan kod – i detta fall behöver du inte göra någonting annat än att öppna meddelandet via länken.

Läs mer om säker hur säker e-post fungerar:
Hur fungerar säker e-post (länk)

 

Uppdaterad
2021-05-20