Regeringsrätten 100 år - jubileumsbok

Jubileumsboken kom ut i anslutning till att Regeringsrätten fyllde 100 år 2009. Av förordet framgår att den inte är en traditionell festskrift, utan att avsikten är att den ska vara ett tidsdokument som ger en allsidig beskrivning av Regeringsrätten.

Boken innehåller ungefär 70 uppsatser i skilda ämnen. Bidragen tar upp många olika förvaltningsrättsliga frågor. En del av dem gäller verksamheten i domstolen. Vissa uppsatser behandlar principiella frågor och andra praktiska.

Bland författarna finns vetenskapsmän, domare, advokater och andra som är engagerade i samhällsdebatten.

Jubileumsboken går att beställa via Iustus förlag.
Tfn: 018-65 03 30, e-post: kundtjanst@iustus.se

© Författarna och Iustus Förlag AB, Uppsala 2009 ISBN 978-91-7678-726-7 Sättning: Harnäs Text & Grafisk Form Omslag: John Persson Tryck: Edita, Västerås 2009 Förlagets adress: Box 1994, 751 49 Uppsala
Uppdaterad
2019-05-20