Verksamhetsberättelse

Högsta förvaltningsdomstolen har givit ut en verksamhetsberättelse för det gångna året.

I denna finns korta sammanfattningar av ett urval av de vägledande avgöranden som har publicerats och statistik. Det finns också texter skrivna om medarbetare vid domstolen, som ger en bild av hur arbetet går till, samt beskrivningar av viktiga händelser under året.

Verksamhetsberättelserna ges ut i en tryckt och en digital version.

Uppdaterad
2024-02-23