logotyp

Prövningstillstånd meddelat i mål om tobaksskatt m.m.

Mål: 4028--4029-18
Den fråga i målen som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om en viss tobaksprodukt är skattepliktig till tobaksskatt.