logotyp

Tre män döms för våldtäkt mot barn

Mål: B 2442-18
Göteborgs tingsrätt dömer tre män för flera fall av våldtäkt mot barn och andra sexuella övergrepp mot barn. Männen har kommit i kontakt med ett av barnen genom föreningen Spårvagnssällskapet Ringlinjen. Straffen bestäms till fängelse i mellan sju och fem år.

Tingsrätten har funnit det bevisat att de tre männen har utsatt barnen för olika sexuella övergrepp på det sätt som åklagaren har påstått. Det har skett både vid fysiska möten och via internet. Be-visningen har bl.a. bestått av chattkonversationer och annan dokumentation som bekräftat barnens uppgifter. Männen har också erkänt flera av gärningarna. Männen döms även att betala skadestånd till barnen.

Rätten var enig.