logotyp

Filmen ”Fast & Furious: Hobbs & Shaw” tillåts från elva år

Mål: 16867-19
Statens medieråd beslutade att godkänna filmen ”Fast & Furious: Hobbs & Shaw” för offentlig visning med åldersgränsen från femton år. Efter överklagande från filmdistributören United International Pictures AB har förvaltningsrätten beslutat att sänka åldersgränsen för filmen till elva år.

Statens medieråd motiverade det överklagade beslutet med att filmen innehåller inslag som kan medföra stark rädsla och oro och att den därför kan vara till skada för välbefinnandet för barn under femton år.

Förvaltningsrätten bedömer att filmen har en genomgripande äventyrlig och humoristisk ton. Rätten anser vidare att filmens våldsskildring får anses vara ett förväntat inslag i den genre som filmerna i ”Fast & Furious”-serien tillhör, även för en yngre biopublik. Förvaltningsrätten bedömer också att det är positivt för barn att ta del av budskapen om vänskap, förlåtelse och försoning som är centrala teman i filmen. Vid en avvägning mellan barns skyddsintresse och barns rätt till informationsfrihet bedömer förvaltningsrätten att filmen inte kan vara till skada för välbefinnandet för barn över elva år.