logotyp

Rattfylleribrott med s.k. mopedbil

Mål: B 1064-19
En förare av en mopedbil har haft en alkoholkoncentration som översteg 1,0 promille i blodet eller 0,50 mg/l i utandningsluften. Högsta domstolen fastslår att rattfylleribrott med en mopedbil som utgångspunkt bör anses vara av normalgraden, om det inte utöver alkoholkoncentrationen föreligger försvårande omständigheter av betydelse för andras trafiksäkerhet.

Mopeder kan vara av klass II eller klass I beroende på mopedens konstruktion (maxfart och nettoeffekt). Vid rattfylleri med en moped på två hjul har det i rättspraxis krävts att det ska finnas försvårande omständigheter hänförliga till andras trafiksäkerhet för att brottet ska anses grovt, även när alkoholkoncentrationen överstiger gränserna i 4 a § trafikbrottslagen; det vill säga 1,0 promille i blodet eller 0,50 mg/l i utandningsluften. Högsta domstolen fastslår att denna utgångspunkt även bör gälla mopeder med fyra hjul och kaross (mopedbilar). Det är primärt förhållandena vid mopedens framförande och inte dess konstruktion som kan motivera att brottet kvalificeras som grovt.

Bifogade filer