logotyp

Stärkt ordning och säkerhet i domstol

I dag, den 1 juli, träder det nya stärkta regler i rättssalarna in. Reglerna innebär bland annat utökat fotoförbud och att elektronisk utrustning som åhörare har med sig i rättssalen ska vara avstängd och undanstoppad.