Östersunds tingsrätt

Tingsrätten är den första domstolen du kommer i kontakt med i ett brottmål. Tingsrätten avgör också tvistemål mellan enskilda individer, exempelvis familjemål. Tingsrätten hanterar även olika typer av ärenden, till exempel adoptioner och bodelningar. Östersunds tingsrätt är även mark- och miljödomstol.

Telefon, växel
063-15 06 00
Besöksadress
Storgatan 6, 831 30 Östersund
Postadress
Box 708, 831 28 Östersund
Leveransadress
Storgatan 6, 831 30 Östersund
Mer kontaktinformation

Ansökan om skilsmässa utan blankett

Nu går det att ansöka gemensamt om skilsmässa via e-tjänst. För att kunna använda e-tjänsten måste ni vara överens om att skilja er. Om ni har barn under 18 år behöver ni också vara överens om vårdnad, boende och umgänge. Ni måste båda ha e-legitimation och ansökningsavgiften är 900 kronor.

Mobiltelefon med e-tjänst
Gammal telefon

Begränsad telefontid vid Östersunds tingsrätt

Med anledning av det rådande läget kring covid-19 begränsar Östersunds tingsrätt tillfälligt sina telefontider. Fr.o.m. den 6 maj 2020 är telefontiderna kl.09.00 – 15:00. Den som vill komma i kontakt med tingsrätten kan med fördel använda e-post, se kontakt nedan.

Upphörande av fax

Östersunds tingsrätt kommer den 1 mars 2020 att helt upphöra med användandet av fax.