Östersunds tingsrätt

Östersunds tingsrätt är även mark- och miljödomstol. Denna sida är inte komplett. Söker du aktuell information om domstolen, gå till vår ordinarie webbplats: www.domstol.se.

Telefon, växel
063-15 06 00
Besöksadress
Storgatan 6, 831 30 Östersund
Postadress
Box 708, 831 28 Östersund
Leveransadress
Storgatan 6, 831 30 Östersund
Mer kontaktinformation

Ansökan om skilsmässa utan blankett

Nu går det att ansöka gemensamt om skilsmässa via e-tjänst. För att kunna använda e-tjänsten måste ni vara överens om att skilja er. Om ni har barn under 18 år behöver ni också vara överens om vårdnad, boende och umgänge. Ni måste båda ha e-legitimation och ansökningsavgiften är 900 kronor.

Mobiltelefon med e-tjänst
Gammal telefon

Begränsad telefontid på allmänna avdelningen

Från och med den 2020-01-29 - - 2020-03-31 så är det begränsad telefontid på allmänna avdelningen kl. 09:00-12:00

Upphörande av fax

Östersunds tingsrätt kommer den 1 mars 2020 att helt upphöra med användandet av fax.