Östersunds tingsrätt

Tingsrätten är den första domstolen du kommer i kontakt med i ett brottmål. Tingsrätten avgör också tvistemål mellan enskilda individer, exempelvis familjemål. Tingsrätten hanterar även olika typer av ärenden, till exempel adoptioner och bodelningar. Östersunds tingsrätt är även mark- och miljödomstol.

Telefon, växel
063-15 06 00
Besöksadress
Storgatan 6, 831 30 Östersund
Postadress
Box 708, 831 28 Östersund
Leveransadress
Storgatan 6, 831 30 Östersund
Mer kontaktinformation

Tekniskt råd

Lediga tjänster vid Östersunds tingsrätt

Mobiltelefon med e-tjänst

Ansökan om skilsmässa utan blankett

Nu går det att ansöka gemensamt om skilsmässa via e-tjänst. För att kunna använda e-tjänsten måste ni vara överens om att skilja er. Om ni har barn under 18 år behöver ni också vara överens om vårdnad, boende och umgänge. Ni måste båda ha e-legitimation och ansökningsavgiften är 900 kronor.

Begränsad telefontid på allmänna avdelningen

Från och med den 2020-01-29 - - 2020-04-30 så är det begränsad telefontid på allmänna avdelningen kl. 09:00-12:00

Gammal telefon

Upphörande av fax

Östersunds tingsrätt kommer den 1 mars 2020 att helt upphöra med användandet av fax.