Kungörelser vid mark- och miljödomstolen

Mark- och miljödomstolen ska enligt lag publicera kungörelser i ansökningsmål rörande tillstånd enligt miljöbalken till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet vari det ingår en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken.

M 531-24 Remisstidens utgång 2024-05-30

har ansökt om ansökt om tillstånd för återställning av Öster-Gråssjönsutlopp och flottledspåverkande sträckor i Agnelån, Bräcke kommun

M 999-24 remisstidens utgång 2024-05-27

har ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till återuppbyggnad av dammkonstruktion vid Eksjödammens nödutskov, Laxsjön 3:2, Härnösands kommun

M 809-24 remisstidens utgång 2024-06-30

Trafikverket ansöker om tillstånd för vattenverksamhet enligt miljöbalken för byte av bro samt utförande av för detta ändamål temporära konstruktioner respektive skyddsåtgärder över Långseleån, Dorotea kommun

M 4031-23 remisstidens utgång 2024-08-27

har ansökt om tillstånd till ändring av villkor nr 2 åtgärder i Stångån, Sundsvalls kommun

M 1323-24 remisstidens utgång 2024-08-15

Trafikverket har ansökt om tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken för byte av bro över Vojmån vid Strömåker, Vilhelmina kommun.

Uppdaterad
2019-10-18