Kungörelser vid mark- och miljödomstolen

Här publiceras fr.o.m. 1 januari 2018 kungörelser i ansökningsmål rörande tillstånd enligt miljöbalken till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet vari det ingår en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken.

har ansökt om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken för dammsäkerhetshöjande åtgärder m.m. vid dammanläggningarna vid Lillflyforsen och Kvarnforsen tillhörande Borgforsens kraftverk, Strömsunds kommun.

har ansökt om tillstånd för åtgärder vid dammarna i Lill- och Långröstens utlopp i Ovanåkers kommun

Uppdaterad
2019-10-18