Kungörelser vid mark- och miljödomstolen


M 1436-22 remisstidens utgång 2022-08-22

har ansökt om avveckling av markavvattningsföretaget Danielsbo df 1926. Verksamheten uppges beröra fastigheterna Larsbo 1:2, Larsbo 1:3 och Öringe 1:28 samt Ysbergets-Laxtjärnsbergets naturreservat i Hudiksvalls kommun.

M 1174-22 remisstidens utgång 2022-06-22

Vilhelmina kommun har ansökt om tillstånd till vattenverksamhet för brunnar för uttag av vatten, samt bortledande av grundvatten för allmän vattenförsörjning vid Malgovik vattentäkt i Vilhelmina kommun.

M 1252-22 remisstidens utgång 2022-06-14

Söderhamn Nära AB har ansökt om tillstånd till befintliga brunnar Bergbrunnen (på fastigheten Härnebo 2:50) och Källan (på fastigheten Härnebo 2:92) samt bortledande av grundvatten för allmän vattenförsörjning i Söderhamns kommun.

Uppdaterad
2019-10-18