Kungörelser vid mark- och miljödomstolen

Här publiceras fr.o.m. 1 januari 2018 kungörelser i ansökningsmål rörande tillstånd enligt miljöbalken till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet vari det ingår en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken.

har ansökt om tillstånd för åtgärder vid dammarna i Lill- och Långröstens utlopp i Ovanåkers kommun

har ansökt om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken för befintlig och planerad grundvattenbrunn på fastigheten Mo 4:14

Har ansökt om tillstånd att få utföra åtgärder för biologisk återställning i naturreservatet "Haveröströmmar", Långängesströmmen, Ånge kommun.

Har ansökt om tillstånd till vattenverksamhet m.m. i Almåsatjärnen, Krokoms kommun.

har ansökt om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken till utrivning av damm vid Måcksjön i Ockelbo kommun.

Ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken till verksamheten vid Sundsvall-Timrå Airport, Timrå kommun

Har ansökan om utrivning av tre dammar i Långvindsån, Hudiksvalls kommun

Har ansökt om tillstånd till vattenverksamhet, uppförande av småbåtshamn vid Magasnet 1, Östersunds kommun

Har ansökt om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken för utrivning av damm vid Måcksjön i Ockelbo kommun

Uppdaterad
2019-10-18