Mark- och miljödomstolen
vid Östersunds tingsrätt

Telefon, växel
063-150 600
Besöksadress
Storgatan 6
831 30 Östersund
Postadress
Box 708
831 28 Östersund
Öppettider och kontakt