Mark- och miljödomstolen
vid Östersunds tingsrätt

Telefon, växel
063-15 06 75
Besöksadress
Storgatan 6, 831 30 Östersund
Postadress
Box 708, 831 28 Östersund