Omprövning av vattenkraft enligt nationell plan - moderna miljövillkor

Regeringen antog i juni 2020 Nationell plan för omprövning av vattenkraft. Ansökningarna om moderna miljövillkor ska ges in till mark- och miljödomstolarna under cirka 20 års tid med början år 2022. Domstolarna har till uppgift att pröva dessa ansökningar.

Mark- och miljödomstolen i Östersund har under februari 2022 fått ansökningarna om moderna miljövillkor för prövningsgrupperna Hamrångeån, kustavrinningsområde 10 mellan Nätraån och Ångermanälven samt kustavrinningsområde 1 mellan Ångermanälven och Gådeån. Uppgifter om en inkommen ansökan kungörs i någon/några ortstidningar så att berörda och allmänhet kan ta del av det som planeras och få möjlighet att lämna synpunkter under remisstiden. Om man anser sig berörd och vill yttra sig i aktuellt mål ska man göra det enligt anvisningarna i kungörelsen.

Mer information om hur ansökan prövas i domstol hittar du i länken Moderna miljövillkor - Nationella planen - Sveriges Domstolar nedan.

Tidsplanen för när vattenkraftsägarna i olika vattendrag (vilka är indelade i prövningsgrupper) senast ska lämna in sina ansökningar till domstolen framgår av förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter. Förordningen hittar du nedan.

Vill du hellre hitta ett vattendrag på en karta så hittar du kartmaterial via länken Prövningsgrupper och tidplan - Nationell plan för omprövning av vattenkraft - Vattenkraft och arbete i vatten - Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se) bilagd nedan.

Uppdaterad
2022-04-11