Uppmärksammade mål
M 1569-21 håller huvudförhandling 7 - 9 juni 2023

har ansökt om tillstånd enligt miljöbalken enligt 9 och 11 kap. miljöbalken för anläggande och drift av en vindkraftpark på Storgrundet inom allmänt vattenområde, Gävle och Söderhamns kommuner.

Uppdaterad
2019-10-18