Uppmärksammade mål

Mark och miljödomstolen i Östersund

Inställd huvudförhandling

Huvudförhandlingen i målet M 3133-20 Utposten 2 AB ,
med början den 14 december 2021 ställs in.

Tid för ny huvudförhandling meddelas senare.


M 37-17

Mark- och miljödomstolen kommer under vecka 39 hålla huvudförhandling i målet M 37-17 som avser Svenska Vanadin ABs ansökan om att få bryta vanadinhaltig magnetitmalm samt anlägga ett anrikningsverk med sandmagasin vid Bricka, Hudiksvalls kommun.

Förhandlingen kommer att hållas i Höglidenkyrkans lokaler i Hudiksvall och inleds måndagen den 27 september kl 09.00. Förhandlingen planeras pågå under hela veckan med fredagen den 1 oktober som reservdag.

Nedan återfinner du förhandlingsordning för förhandlingen. Domstolen erinrar om att det mycket väl kan komma att bli förändringar i förhandlingsordningen.

Tänk på att pandemin inte är över! Tänk på att hålla avstånd och stanna hemma om du känner dig sjuk!

Uppdaterad
2019-10-18