logotyp

Tingsrätten i Kalmar ändrar datum för dom i stort narkotikamål

Mål: B 1502-19
Kalmar tingsrätt avslutade fredagen den 5 juli 2019 rättegången i ett stort narkotikamål. Tingsrätten beslutade att dom i målet skulle meddelas den 12 juli 2019. Tingsrätten har nu ändrat tidpunkten för meddelande av dom till den 19 juli 2019 kl. 11.00

– Det är alltid tingsrättens ambition att meddela dom så snart som möjligt men mot bakgrund av att det var en lång rättegång med många tilltalade och ett omfattande material krävs det ytterligare en vecka för att skriva domen och ta ställning till alla frågor i målet, säger rådmannen Ulrika Kvarnsjö