Kalmar tingsrätt

Tingsrätten är den första domstolen du kommer i kontakt med i ett brottmål. Tingsrätten avgör också tvistemål mellan enskilda individer, exempelvis familjemål. Tingsrätten hanterar även olika typer av ärenden, till exempel adoptioner och bodelningar.

Telefon, växel
0480-47 78 00
Besöksadress
Smålandsgatan 28, 392 34 Kalmar
Postadress
Box 613, 391 26 Kalmar
Leveransadress
Smålandsgatan 28, 392 34 Kalmar
Mer kontaktinformation

Signera, betala och skicka in

Nu finns en ny e-tjänst på tingsrätten som gör det möjligt för dig att digitalt signera och skicka in ansökan om adoption, bodelning eller boutredningsman.

Person skriver på bärbar dator.
Mobiltelefon med e-tjänst

Ansökan om skilsmässa utan blankett

Nu går det att ansöka gemensamt om skilsmässa via e-tjänst. För att kunna använda e-tjänsten måste ni vara överens om att skilja er. Om ni har barn under 18 år behöver ni också vara överens om vårdnad, boende och umgänge. Ni måste båda ha e-legitimation och ansökningsavgiften är 900 kronor.