logotyp

Fortsatt huvudförhandling i det s.k. Casinomålet

Mål: B 6683-17
Fortsatt huvudförhandling i det s.k. Casinomålet

Huvudförhandlingen den 27-29 augusti och 3-5 september 2019 kommer att hållas i Stockholms tingsrätts säkerhetssal. Det beror på det stora antalet tilltalade som ska höras i det nu aktuella ”blocket” samt att målet kräver en sal med förhöjd säkerhet. Förhandlingen fortsätter därefter den 10 september och kommer då att hållas i Uppsala tingsrätts lokaler.

Det är fortfarande inte klart när förhandlingen kan avslutas, men planering pågår i den frågan. Ytterligare information kommer att ges så snart som möjligt.