logotyp

Häktningsförhandling i mål som gäller stämpling till terroristbrott

Mål: B 2363-19

Åklagaren har kommit in med en häktningsframställan i mål B 2363-19, som gäller misstanke om stämpling till terroristbrott.

Östersunds tingsrätt kommer hålla häktningsförhandling fredagen den 16 augusti kl 13 i tingsrättens sal 1.