logotyp

Häktningsförhandling i Malmö tingsrätts mål B 8001-19

Mål: B 8001-19
Åklagarmyndigheten har idag gett in en häktningsframställan med yrkande om att en 19-årig man ska häktas såsom på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord, medhjälp till försök till mord samt grovt vapenbrott den 26 augusti 2019 i Malmö. Åklagaren gör i andra hand gällande att mannen är skäligen misstänkt för de nämnda brotten.

Häktningsförhandlingen inleds kl. 13.30 idag på Rättscentrum.

Man kan utgå från att större delen av förhandlingen kommer att hållas inom stängda dörrar. I övriga delar gäller att elektronisk utrustning får tas med in i salen, men den ska vara avstängd och undanstoppad. Journalister tillåts dock att använda elektronisk utrustning för att sköta sitt arbete.

Häktningsframställan kan beställas på epost-adressen arkivtma@dom.se

Efter förhandlingen kommer tingsrätten att redovisa sitt beslut i ett pressmeddelande.