logotyp

Hovrätten säljer begagnade lagböcker

Svea hovrätt säljer begagnade exemplar av Sveriges rikes lag
(Norstedts blå).

Priser:
2018 års lagbok: 400 kr
2017 års lagbok: 200 kr

Försäljningen sker hos hovrättens arkiv. Betalning kan endast ske med kort. Lagböckerna skickas inte per post.

Arkivet är öppet för allmänheten vardagar mellan kl. 8.00-16.30. Besöksadress: Birger Jarls torg 10.