logotyp

Huvudförhandling i mål ”mord på Ramels väg”

Mål: B 2885-17
Åtal för mord och medhjälp till mord på Ramels väg i mars 2017, har väckts vid Malmö tingsrätt. Åtalet riktar sig mot fyra personer. Huvudförhandlingen beräknas pågå under åtta veckor fördelade på tolv förhandlingsdagar.

Preliminär huvudförhandlingsplan:

Torsdag den 15 augusti – måndag den 19 augusti

- Åklagarens sakframställan.

- Försvararnas sakframställan.

- Förhör med en av de tilltalade.

 

Måndag den 26 augusti

- Förhör med en av de tilltalade.

 

Måndag den 9 september – tisdag den 10 september

- Förhör med två av de tilltalade.

 

Onsdag den 11 september – fredag den 13 september

- Vittnesförhör

 

Måndag den 30 september

- Reservdag

 

Onsdag den 2 oktober

- Slutanföranden

 

Fredag den 4 oktober

- Reservdag

 

Huvudförhandlingen hålls på Rättscentrum i Malmö. Elektronisk utrustning får tas med in i salen, men ska vara avstängd och undanstoppad. Journalister tillåts använda elektronisk utrustning för att sköta sitt arbete.