logotyp

Kammarrätten instämmer i Skatteverkets ändrade bedömning av vilka uppgifter som kan lämnas ut från skattekonto

Mål: 2832-19
I ett s.k. ställningstagande i våras ändrade Skatteverket sin syn på sekretessen rörande uppgifter på skattekontot. Ställningstagandet innebär att uppgifter som tidigare bedömts vara offentliga numera anses omfattas av sekretess. I en dom, som rör utlämnande av allmän handling, konstaterar Kammarrätten i Stockholm att Skatteverkets bedömning inte strider mot lagen och att de begärda uppgifterna inte ska lämnas ut.