logotyp

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 22 augusti
  • utnämnt rådmannen Malin Bergström att vara hovrättsråd i Hovrätten för Övre Norrland.
  • utnämnt lantmäteriförrättaren Urban Erntoft och länsjuristen Karin Fridell att vara rådmän i Växjö tingsrätt.
  • utnämnt kammaråklagaren Hans Ranholm att vara rådman i Kalmar tingsrätt.
  • utnämnt hovrättsrådet Martina Rifve och rådmannen Therese Larsson Dozet att vara rådmän i Helsingborgs tingsrätt.
  • utnämnt rådmannen Urban Nilsson att vara rådman i Värmlands tingsrätt.
  • utnämnt förrättningslantmätaren Nils Fält att vara tekniskt råd i tingsrätterna.
Så utnämns domare

Alla ordinarie domartjänster annonseras ut så att de som är intresserade kan söka tjänsterna. Ansökningarna bereds av den fristående myndigheten Domarnämnden. Efter en bedömning av de sökandes meriter lämnar Domarnämnden ett förslag till regeringen på vilka av de sökande som är mest lämpade för anställningen och i vilken ordning nämnden placerat dem. Regeringen fattar därefter beslut om utnämning.