logotyp

Socialnämnd har inte uppfyllt sin utredningsskyldighet vad gäller en biståndssökandes ålder efter att denne fått sin ålder uppskriven av Migrationsverket

Mål: 2288-19
En socialnämnd avslutade en asylsökandes familjehemsplacering efter det att Migrationsverket skrivit upp hans ålder. Kammarrätten i Stockholm konstaterar att en socialnämnd alltid måste göra en egen bedömning av den asylsökandes ålder. När nämnden fattade sitt beslut hade den inte tillgång till Migrationsverkets underlag och beslut. Socialnämnden hade därför inte uppfyllt sin utredningsskyldighet.