logotyp

Tingsrätten har telefoniproblem

Mål: B 2363-19
Tingsrätten har just nu problem med datatrafik och telefoni. Felsökning pågår. Besked om pågående häktningsförhandling gällande stämpling till terroristbrott kommer att lämnas via pressmeddelande.