logotyp

Extra förhandlingsdag i det s.k. Casinomålet

Mål: B 6683-17
Åklagarna har kompletterat förundersökningen i målet. Åklagarna kommer med anledning av detta att måndagen den 9 september kl. 09.00, hålla kompletterande sakframställan.

Därefter kommer förhör med huvudmannen att hållas.

Förhandlingen denna dag kommer att hållas i Stockholms tingsrätts säkerhetssal. Förhandlingen kommer sedan att fortsätta i Uppsala tingsrätt den 10 september enligt tidigare planering.