logotyp

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 19 september utnämnt
  • expeditionschefen Johan Danelius att vara justitieråd i Högsta domstolen
  • chefsrådmannen Nina Stubbe att vara lagman i Södertälje tingsrätt
  • kanslichefen Måns Wigén och hovrättsrådet tillika vice ordföranden på avdelning Niklas Wågnert att vara chefsrådmän i Stockholms tingsrätt
  • rådmannen Maria Hallqvist att vara chefsrådman i Uppsala tingsrätt
  • rådmännen Lotten Karlén och Roy Johansson att vara hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Hovrätten för Västra Sverige
Så utnämns domare

Alla ordinarie domartjänster annonseras ut så att de som är intresserade kan söka tjänsterna. Ansökningarna bereds av den fristående myndigheten Domarnämnden. Efter en bedömning av de sökandes meriter lämnar Domarnämnden ett förslag till regeringen på vilka av de sökande som är mest lämpade för anställningen och i vilken ordning nämnden placerat dem. Regeringen fattar därefter beslut om utnämning.