logotyp

Uppskjuten dom

Mål: B 234-19
Dom i mål om mordet i Kvarnsveden är uppskjuten och kommer att meddelas den 4 oktober kl. 14:00.