logotyp

Cool Company Skandinavien AB behöver inte betala sanktionsavgift

Egenanställningsföretaget Cool Company är inte arbetsgivare och behöver därför inte betala sanktionsavgift enligt arbetsmiljölagen. Det slår Kammarrätten i Stockholm fast i ett nytt avgörande.

Vid en inspektion på en byggarbetsplats upptäckte Arbetsmiljöverket att takarbete utfördes i strid med gällande föreskrifter. Den som utförde arbetet uppgav att han var anställd av Cool Company och Arbetsmiljöverket ansökte därför om att företaget skulle påföras sanktionsavgift.

Kammarrätten uttalar i domen att det i fråga om så kallade egenanställningar – som kan beskrivas som ett trepartsförhållande mellan ett egenanställningsföretag, en egenanställd och en kund – kan finnas skäl att närmare undersöka om det finns ett anställningsförhållande mellan egenanställningsföretaget och den som utför arbetet.

Utifrån vad som anges i Cool Companys allmänna villkor för kund och egenanställd konstaterar kammarrätten att det måste finnas ett uppdragsavtal mellan Cool Company och en kund för att det ska anses finnas ett anställningsavtal mellan Cool Company och den som vill bli egenanställd.

I målet framkom att Cool Company inte hade kännedom om arbetet som utfördes på byggarbetsplatsen. Kammarrätten kommer därför fram till att det vid tidpunkten för inspektionen inte fanns något uppdragsavtal mellan Cool Company och den som arbetet utfördes åt och därför inte heller något anställningsförhållande mellan Cool Company och den som utförde arbetet. Att Cool Company i efterhand fakturerat arbetet, betalat ut lön och gjort andra sociala åtaganden mot den som utförde arbetet anser kammarrätten sakna betydelse i sammanhanget.

Kontaktpersoner

Jens Andersson, tf. assessor, e-post jens.andersson@dom.se
Maria Erlandsson, kommunikatör, e-post maria.u.erlandsson@dom.se, mobil 076-133 95 96