Dom från Migrationsöverdomstolen

Fråga om förlängning eller ny ansökan om arbets- och uppehållstillstånd.

En utlänning har beviljats uppehållstillstånd för arbete men på grund av försenad projektstart utnyttjades aldrig tillståndet och denne reste aldrig in i Sverige. Den ansökan om arbets- och uppehållstillstånd som därefter gjordes från hemlandet kan inte anses avse en ansökan om förlängning av det tidigare tillståndet utan en ny ansökan. Särskilda skäl finns för att bevilja ytterligare tidsbegränsat tillstånd så att den sammanlagda tillståndstiden blir längre än fyra år.

För ytterligare information

Maria Erlandsson, kommunikatör Migrationsöverdomstolen, tfn 08-561 692 84