Migrationsöverdomstolen
vid Kammarrätten i Stockholm

Kammarrätten i Stockholm har funktionen som migrationsöverdomstol. Det innebär att Migrationsöverdomstolen som slut- och prejudikatinstans prövar överklagade domar och beslut från landets migrationsdomstolar. 2022 avgjorde Migrationsöverdomstolen cirka 12 000 migrationsmål. Kammarrättspresident är Stefan Holgersson.

Telefon, växel
08-561 690 00
Besöksadress
Birger Jarls torg 5, 111 28 Stockholm
Postadress
Box 2302, 103 17 Stockholm
Leveransadress
Birger Jarls Torg 5, 111 28 Stockholm
Sociala medier
Mer kontaktinformation

The Migration Court of Appeal | Кассационный суд по вопросам миграции | المحكمة العليا لقضايا الهجرة

Within the Administrative Court of Appeal in Stockholm is the Migration Court of Appeal which deals with foreigners and citizenship cases. The Migration Court of Appeal is the final court in these cases.

Receptionen i kammarrätten. Foto.