Migrationsöverdomstolen
vid Kammarrätten i Stockholm

Kammarrätten i Stockholm har funktionen som migrationsöverdomstol. Det innebär att Migrationsöverdomstolen som sista instans prövar överklagade domar och beslut från landets migrationsdomstolar främst om det finns ett prejudikatintresse. 2023 avgjorde Kammarrätten i Stockholm och Migrationsöverdomstolen cirka 21600 mål varav cirka 13000 migrationsmål.

Telefon, växel
08-561 690 00
Besöksadress
Birger Jarls torg 5
111 28 Stockholm
Postadress
Box 2302
103 17 Stockholm
Leveransadress
Södra Riddarholmshamnen 21
111 28 Stockholm
Sociala medier
Öppettider och kontakt

The Migration Court of Appeal | المحكمة العليا لقضايا الهجرة

Within the Administrative Court of Appeal in Stockholm is the Migration Court of Appeal which deals with foreigners and citizenship cases. The Migration Court of Appeal is the final court in these cases.

Receptionen i kammarrätten. Foto.