Om Migrationsöverdomstolen

Migrationsöverdomstolen är en del av Kammarrätten i Stockholm.

Kammarrätten i Stockholm har funktionen som Migrationsöverdomstol. Det innebär att Migrationsöverdomstolen som slut- och prejudikatinstans prövar överklagande mål från migrationsdomstolarna vid Förvaltningsrätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i Malmö, Förvaltningsrätten i Göteborg och Förvaltningsrätten i Luleå.

 

Du hittar mer information om domstolen och hur det går till att besöka Migrationsöverdomstolen på kammarrättens webbplats.

Kammarrätten
Uppdaterad
2022-02-28