Om Migrationsöverdomstolen

Migrationsöverdomstolen är en del av Kammarrätten i Stockholm. På kammarrättens webbplats hittar du mer information om domstolen och om hur du besöker den.

Kammarrätten i Stockholm har funktionen som Migrationsöverdomstol. Det innebär att Migrationsöverdomstolen som slut- och prejudikatinstans prövar överklagande mål från migrationsdomstolarna vid Förvaltningsrätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i Malmö, Förvaltningsrätten i Göteborg och Förvaltningsrätten i Luleå.

 

Kammarrätten
Fasaden och vattnet för Migrationsöverdomstolen vid Kammarrätten i Stockholm
Uppdaterad
2022-02-28