Om Migrationsöverdomstolen

Migrationsöverdomstolen är en del av Kammarrätten i Stockholm.

Kammarrätten i Stockholm har funktionen som Migrationsöverdomstol. Det innebär att Migrationsöverdomstolen som slut- och prejudikatinstans prövar överklagande mål från migrationsdomstolarna vid Förvaltningsrätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i Malmö, Förvaltningsrätten i Göteborg och Förvaltningsrätten i Luleå.

 

Kammarrätten
Uppdaterad
2019-08-30