logotyp

Dom i mål om grovt rån i Kallinge

Mål: B 2549-19
Hovrätten över Skåne och Blekinge har idag meddelat dom i ett överklagat mål från Blekinge tingsrätt om bl.a. grovt rån som riktade sig mot en äldre man i Kallinge, Ronneby kommun, där tre män var åtalade. Genom domen har hovrätten i skuldfrågan fastställt tingsrättens dom mot de två män som åtalats för att ha utfört det grova rånet. Hovrätten har ändrat tingsrättens dom mot den man som åtalats för medhjälp till det grova rånet. I stället för medhjälp till grovt rån döms han för medhjälp till grov stöld.

Tingsrätten dömde två män, då 38 och 24 år gamla, för grovt rån. Hovrätten fastställer tingsrättens domslut mot dem och dömer liksom tingsrätten dem till sex års fängelse. Vid rånet trängde de sig in i den äldre mannens bostad och utsatte honom för ett mycket allvarligt våld.

Vidare dömde tingsrätten en då 33-årig man för medhjälp till det grova rånet till fängelse i fem år. Mannen hade inte varit på platsen för rånet men försett gärningsmännen med viss information om den äldre mannen och om vad som kunde tillgripas, lånat ut sin bil till dem och överlämnat viss utrustning till dem. Hovrätten har kommit fram till att det inte är bevisat att 33-åringen hade uppsåt till att den äldre mannen skulle utsättas för våld. I stället har hovrätten dömt honom för medhjälp till grov stöld eftersom 33-åringen haft uppsåt till att inbrott skulle göras i den äldre mannens bostad. Enligt hovrätten har 33-åringens medhjälpsbrott ett straffvärde som motsvarar fängelse i sex månader. Eftersom han suttit häktad under längre tid än så döms han till dagsböter.