Hovrätten över Skåne och Blekinge

Hovrättens huvuduppgift är att handlägga mål som överklagas från tingsrätterna inom hovrättens domkrets (Skåne och Blekinge). Andra viktiga uppgifter är att utbilda jurister till domare och att avge yttranden till regeringen över förslag till ny lagstiftning.

Telefon, växel

040-35 57 00

Besöksadress

Hovrättstorget 1
211 18 Malmö

Postadress

Box 846
201 80 Malmö

Leveransadress

Hovrättstorget 1
211 18 Malmö

Sociala medier

Öppettider och kontakt