Hovrätten över Skåne och Blekinge

Hovrättens huvuduppgift är att handlägga mål som överklagas från tingsrätterna inom hovrättens domkrets (Skåne och Blekinge). Andra viktiga uppgifter är att utbilda jurister till domare och att avge yttranden till regeringen över förslag till ny lagstiftning.

Telefon, växel
040-35 57 00
Besöksadress
Hovrättstorget 1, 211 18 Malmö
Postadress
Box 846, 201 80 Malmö
Leveransadress
Hovrättstorget 1, 211 18 Malmö
Sociala medier
Öppettider och kontakt