Hovrätten över Skåne och Blekinge

För närvarande har vi längre svarstider i telefon än vanligt. Vi uppmanar alla att i möjligaste mån använda sig av mail för att kontakta oss.

Telefon, växel
040-35 57 00
Besöksadress
Hovrättstorget 1, 211 18 Malmö
Postadress
Box 846, 201 80 Malmö
Leveransadress
Hovrättstorget 1, 211 18 Malmö
Mer kontaktinformation