Aktuella mål

Här finns information om aktuella mål som hovrätten ofta får frågor kring.

B 461-23 Folkrättsbrott

Överklagad dom från Blekinge tingsrätt, målnummer B 2759-21.

Huvudförhandling

Huvudförhandlingen avslutades den 25 maj 2023.

Dom

Domen meddelas den 8 juni 2023 klockan 11. Hovrätten kommer att publicera ett pressmeddelande när domen meddelas.

Kontaktinformation

Frågor och beställning av handlingar hanteras av avdelning 1.

Telefonnummer: 040-35 58 51

B 2837-22 Falsk angivelse och olaga frihetsberövande m.m. (uppdat. 26/5)

Överklagad dom från Lunds tingsrätt, målnummer B 3690-22.

Huvudförhandling

Huvudförhandlingen påbörjades den 23 maj 2023 och avslutades den 25 maj 2023.

Dom

Domen meddelas den 15 juni 2023 klockan 11. Hovrätten kommer att publicera ett pressmeddelande när domen meddelas.

Kontaktinformation

Frågor och beställning av handlingar hanteras av avdelning 1.

Telefonnummer: 040-35 58 51

Avslutade mål

B 947-23 Mord m.m.

B 983-23 Mord m.m.

Överklagad dom från Blekinge tingsrätt, målnummer B 1057-22.

Huvudförhandling

Huvudförhandlingen avslutades den 8 maj 2023.

Dom

Domen meddelades den 26 maj 2023.

B 522-23 Grov våldtäkt

Överklagad dom från Malmö tingsrätt, målnummer B 11105-22.

Huvudförhandling

Huvudförhandlingen påbörjades den 13 april 2023 och avslutades den 26 april 2023.

Dom

Domen meddelades den 10 maj 2023.

B 1675-22 Grov trolöshet mot huvudman m.m.

Överklagad dom från Malmö tingsrätt, målnummer B 8144-21.

Huvudförhandling

Huvudförhandlingen avslutades den 3 mars 2023.

Dom

Domen meddelades den 18 april 2023.

B 591-22 Företagsbot

Överklagad dom från Kristianstads tingsrätt, målnummer B 2146-15.

Huvudförhandling

Huvudförhandlingen avslutades den 22 mars 2023.

Dom

Domen meddelades den 29 mars 2023 klockan 11:00.

Uppdaterad
2023-06-05