Beställ domar, beslut eller handlingar

Om du vill läsa en dom eller beställa handlingar i ett mål ska du kontakta den domstol som har målet. Du har rätt att vara anonym. Du som är part i ett pågående mål behöver inte beställa, du får handlingarna skickade till dig.

Domstolen gör alltid en sekretessprövning innan en handling lämnas ut.

Ibland kostar det att få ut handlingar. Det beror bland annat på beställningens omfattning och om handlingarna finns elektroniskt, behöver skannas eller kopieras. 

Om du vill vara anonym

Du som vill vara anonym när du beställer allmänna handlingar rekommenderas att besöka domstolen. Saknar du möjlighet att ta dig till domstolen kan du ta kontakt via telefon, eller via brev eller e-post om din adress inte avslöjar din identitet.

Du hämtar dina beställda handlingar på plats och betalar eventuell avgift kontant.

Här beställer du

Mer information

  

E-tjänst: Beställ domar och beslut

Krav för att använda e-tjänsten:

  • Målet ska vara avslutat
  • Du vet målnummer eller
  • Uppgifter om minst en part i målet

Beställ domar, beslut eller handlingar

För att hovrätten ska kunna hjälpa dig att få fram handlingar i ett visst mål behövs målets nummer. För att få fram målnummer krävs att du känner till exempelvis namn eller personnummer på någon part i det aktuella målet och/eller datum för avgörandet.

Besöka hovrätten

Om du vill ta del av flera mål eller göra en mer omfattande beställning av kopior rekommenderas att du kontaktar hovrätten i god tid före besöket. På så vis kan vi se till att handlingarna är framtagna och du slipper vänta.

Om du söker handlingar i pågående mål ska du i första hand vända dig till den avdelning vid hovrätten som handlägger målet.

Beställ handlingar via post eller e-post

Vad kostar det?

Hovrätten över Skåne och Blekinge tar ut avgift för kopior av handlingar enligt avgiftsförordningen (1992:191).

Papperskopior

Nio sidor är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver 2 kronor styck.

E-post

Enstaka handlingar som finns lagrade i elektronisk form kan e-postas kostnadsfritt. En avgift tas ut för beställningar som omfattar tio handlingar eller mer. Avgiften är 50 kr för den tionde handlingen och 2 kr för varje handling därutöver.

Inskanning

För inskanning av handlingar tas samma avgift ut som för papperskopior. Nio sidor är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver 2 kronor styck.

CD/DVD och USB

Avgift tas ut som för e-post plus 10 kronor för CD/DVD-skiva eller för USB-minnet motsvarande inköpspriset.

Ljudfiler på CD/DVD eller USB

Avgift tas ut med 120 kronor.

Porto

Eventuell kostnad för porto och postförskott tillkommer.

Uppdaterad
2023-01-13