Beställ domar, beslut eller handlingar

Om du vill läsa en dom eller beställa handlingar i ett mål ska du kontakta den domstol som har målet. Du har rätt att vara anonym. Du som är part i ett pågående mål behöver inte beställa, du får handlingarna skickade till dig.

Domstolen gör alltid en sekretessprövning innan en handling lämnas ut.

Ibland kostar det att få ut handlingar. Det beror bland annat på beställningens omfattning och om handlingarna finns elektroniskt, behöver skannas eller kopieras. 

Om du vill vara anonym

Du som vill vara anonym när du beställer allmänna handlingar rekommenderas att besöka domstolen. Saknar du möjlighet att ta dig till domstolen kan du ta kontakt via telefon, eller via brev eller e-post om din adress inte avslöjar din identitet.

Du hämtar dina beställda handlingar på plats och betalar eventuell avgift kontant.

Här beställer du

Mer information

  

Krav för att använda e-tjänsten:

  • Målet ska vara avslutat
  • Du vet målnummer eller
  • Uppgifter om minst en part i målet

Ibland kostar det att få ut handlingar. Avgiften beror bland annat på beställningens omfattning, hur den ska levereras och om handlingarna finns elektroniskt eller inte.

Vanligtvis faktureras avgiften, men ibland skickas handlingarna mot postförskott. Kostnaden regleras i avgiftsförordningen (1992:191).

Du kan kostnadsfritt ta del av allmänna handlingar genom att besöka oss.

Elektroniska handlingar

Många handlingar finns lagrade elektroniskt och kan skickas med e-post. En avgift tas ut om beställningen omfattar tio handlingar eller mer. De första nio handlingarna är gratis, den tionde kostar 50 kronor och varje handling därutöver kostar 2 kronor.

För handlingar som måste skannas in tas avgift ut om beställningen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

Papperskopior

Avgift tas ut om handlingen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

CD/DVD

Avgift tas ut som för elektroniska handlingar plus 10 kronor.

Ljud- och bildinspelningar på CD/DVD

Avgift tas ut med 120 kronor per inspelning.

USB-minne

Avgift tas ut som för elektroniska handlingar plus en kostnad för USB-minnet motsvarande inköpspriset.

Porto

Vid brevleverans tillkommer porto om försändelsen väger mer än 20 gram. Vid postförskott tillkommer postförskottsavgift.

Uppdaterad
2019-09-16

Hitta på sidan

Relaterat innehåll