logotyp

Dom i mål om mord på Guldheden och Lidingö m.m.

Mål: B 3680-19
Hovrätten för Västra Sverige har i dag meddelat dom i ett överklagat mål från Göteborgs tingsrätt om bl.a. ett mord på Guldheden i Göteborg och ett mord på Lidingö. Genom domen har hovrätten bl.a. fastställt tingsrättens dom mot de män som avlossat de dödande skotten på Guldheden respektive Lidingö.

Tingsrätten dömde en då 19-årig man för mordet på Guldheden samt medhjälp till mordet på Lidingö. Hovrätten har kommit fram till att det var han som avlossade de dödande skotten på Guldheden och även främjade mordet på Lidingö. Liksom tingsrätten frikänner hovrätten honom för ett åtal för våldtäkt mot barn. Hovrätten fastställer tingsrättens domslut mot honom och dömer liksom tingsrätten honom till 14 års fängelse vilket är det längsta straff som den som var under 21 år vid brottet får dömas till.

Vidare dömde tingsrätten en då 16-årig kvinna för mordet på Guldheden. Hovrätten har kommit fram till att hon i stället ska dömas för medhjälp till mordet och har bestämt påföljden för henne till två års sluten ungdomsvård. En man som var åtalad för anstiftan alternativt medhjälp till det mordet har frikänts även i hovrätten.

Hovrätten har också fastställt tingsrättens dom för den då 17-årige man som av tingsrätten dömdes för att ha avlossat de dödande skotten på Lidingö till den längsta möjliga tiden för sluten ungdomsvård, dvs. fyra år. Den man som varit chaufför vid mordet och som av tingsrätten dömdes för mord till livstids fängelse har i hovrätten dömts till 18 års fängelse. En man som hade varit med och bränt flyktbilen frikänns i hovrätten från åtalet för medhjälp till mord. Slutligen har hovrätten fastställt tingsrättens dom för grovt vapenbrott för en då 18-årig kvinna som hanterat mordvapnet efter mordet.

Hovrätten har också prövat ett åtal för förberedelse till mord i Göteborg och har liksom tingsrätten frikänt den åtalade för det brottet.