logotyp

Dom i omfattande mål om s.k. vishingbedrägerier

Mål: B 1447-19
Malmö tingsrätt har idag meddelat dom i ett mål om omfattande bedrägerier. Tre personer döms till fängelse.

Bedrägerierna, som ägde rum i slutet av 2018 och i februari 2019, har i huvudsak gått till på följande sätt. Äldre personer har ringts upp av någon som utgett sig för att ringa från en bank eller ett kortföretag. Uppringaren har påstått att det skett olovliga köp med den äldres kort och hävdat att man ringer för att hjälpa till att stoppa utbetalningar från den äldres konto. Genom detta vilseledande har den äldre förmåtts använda sin bankdosa på ett sätt som i praktiken gett bedragarna tillgång till den äldres konto. Nya bankID:n har skapats och pengar har utbetalats genom swish. Utbetalningarna har sammanlagt uppgått till drygt 1,5 miljoner kronor.

Åtalet har omfattat 20 fullbordade bedrägerier och nio försök. Tre personer har varit häktade som misstänkta för brottsligheten från februari 2019 till rättegångens slut. Två av dessa personer åtalades för delaktighet i alla brott och en person för delaktighet i alla brott utom tre av bedrägerierna. Tingsrätten har dömt de tre helt i enlighet med åtalet. En av de tilltalade är fortfarande häktad.

Tre andra personer var åtalade för mindre delaktighet. Dessa tre personer har friats.

Straffet för två av de dömda har bestämts till fängelse i två år och åtta månader. Eftersom den tredje endast var 19 år när brotten begicks har hennes straff bestämts till fängelse ett år och nio månader. De tre ska dessutom betala skadestånd till de personer och banker som förlorat pengar genom brotten.