logotyp

Dom mot företrädare för en skolstiftelse med anledning av ekonomisk brottslighet

Mål: B 7875-19
Hovrätten har idag meddelat dom mot företrädare för en skolstiftelse med anledning av ekonomisk brottslighet. Även hovrätten dömer grundaren av stiftelsen för flera fall av grov trolöshet mot huvudman, grova bokföringsbrott och grovt penningtvättsbrott. Övriga företrädare för skolstiftelsen döms, på samma sätt som i tingsrätten, för grovt osant intygande och grovt bokföringsbrott. Däremot frikänner hovrätten dem för brottet grovt skyddande av brottsling.

Grundaren av skolstiftelsen åtalades och dömdes i tingsrätten bl.a. för att ha fört över tio miljoner kronor av stiftelsens medel till bolag han själv ägde, i vilka det bedrevs projekt för att starta en islamisk bank. Även hovrätten har kommit fram till att mannen ska dömas för detta och för ytterligare fall av grov trolöshet mot huvudman, grova bokföringsbrott och grovt penningtvätts­brott till fängelse i fyra år och sex månader. Hovrätten har även fastställt tingsrättens dom i fråga om skadestånd och näringsförbud, men har bestämt tiden för näringsförbudet till sju i stället för åtta år.

Övriga företrädare för skolstiftelsen dömdes i tingsrätten för grovt skyddande av brottsling, grovt osant intygande och grova bokföringsbrott. De har i hovrätten frikänts från grovt skyddande av brottsling, eftersom hovrätten anser att de genom sitt handlande inte kan anses ha motverkat att grundarens brottslighet upptäcktes. Däremot dömer hovrätten företrädarna för grovt osant intygande, grovt bokföringsbrott och bokföringsbrott. Hovrätten sänker straffet för samtliga till fängelse i tio månader, i stället för drygt två år som tingsrätten hade bestämt, och sätter ned tiden för näringsförbudet från fyra och ett halvt till tre år. Tingsrätten hade även dömt de övriga företrädarna att betala skadestånd till stiftelsen. Hovrätten har undanröjt tingsrättens dom i den delen och återförvisat stiftelsens talan om skadestånd till tingsrätten för ny behandling.

Kontakt:
Hans Cappelen-Smith, hovrättsråd och vice ordförande, 08-561 671 08
Emma Regnér, hovrättsråd, 08-561 674 36

För beställning av domen maila Svea hovrätts arkiv: