logotyp

En 22-årig man döms för delaktighet i att ha vållat en persons död i Gränby den 2 november 2018

Mål: B 6805-18
En person döms till fängelse 6 år och 6 månader för bland annat synnerligen grov misshandel och vållande till annans död, grovt brott. Tre åtalade frikänns.

Den 2 maj 2019 avled en man i Gränby, Uppsala, efter ett slagsmål med flera andra personer. Fyra personer åtalades för mord, alternativt synnerligen grov misshandel och vållande till annans död, grovt brott eller i vart fall medhjälp till detta. Uppsala tingsrätt har i dag dömt en av männen för bl.a. synnerligen grov misshandel och vållande till annans död, grovt brott. De tre andra männen frikänns. Mannen som döms har begått brotten tillsammans och i samråd med andra personer. Det har inte blivit utrett vilka dessa personer är.

Tingsrätten har funnit utrett att DNA-spår under offrets naglar från 22-åringen bara kan ha avsatts i samband med att han deltog i misshandeln av offret. Under samma misshandel användes en kniv som vållade ett femtontal skador på offret, bland annat avvärjningsskador på dennes händer. Offret avled till följd av ett knivstick som träffade hjärtat. Även om det inte har kunnat utredas vem som höll i kniven har tingsrätten bedömt att 22-åringen måste ha uppfattat att kniven användes men trots det valde att ändå fortsätta delta i våldsutövandet.

Den åtalade mannen döms även för bl.a. ett grovt narkotikabrott till fängelse i sammanlagt 6 år och 6 månader. Han ska även betala skadestånd till offrets nära anhöriga.

- Skälet till att brottet inte rubriceras som mord är att det inte är utrett att syftet med våldet var att offret skulle dö, säger rådmannen Ulf Walther.

- De övriga tre frikänns eftersom den bevisning som åklagaren har åberopat inte räcker till för att de ska kunna knytas till gärningen. Detta trots att bevisningen i stora delar, förutom DNA-spåret, var densamma för alla åtalade, avslutar Ulf Walther.

En femte man döms i samma dom för ett narkotikabrott av normalgraden till fängelse i ett år och två månader.