logotyp

Hovrätten fastställer tingsrättens dom i mål om mord i Segeltorp

Mål: B 8424-19
Svea hovrätt har idag fastställt den dom från Södertörns tingsrätt där en man dömdes till fängelse i 18 år för bl.a. mord och mordförsök i Segeltorp.

Södertörns tingsrätt dömde den åtalade mannen för att ha skjutit en man till döds utanför en restaurang i Segeltorp. Tingsrätten, som konstaterade att det inte framkommit någon hotbild kring den skjutne mannen, ansåg att utredningen övertygande visade att den skjutne mannen förväxlats med annan. Den åtalade mannen dömdes även för mordförsök på en kvinna som var tillsammans med den skjutne mannen, eftersom han enligt tingsrätten visat likgiltighet inför att även kvinnan kunde träffas av skotten. Tingsrätten bestämde påföljden till det längsta möjliga tidsbestämda straffet, 18 års fängelse.

Både den åtalade mannen och åklagaren överklagade domen till hovrätten. Mannen ville bli frikänd och åklagaren ville att mannen skulle dömas till livstids fängelse.

Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning att det är bevisat att det är den åtalade mannen som sköt och att den skjutne mannen har förväxlats med en annan person. Liksom tingsrätten har hovrätten kommit fram till att mannen ska dömas för bl.a. mord och mordförsök. Även i fråga om fängelsestraffets längd instämmer hovrätten i den bedömning som tingsrätten har gjort och dömer därmed mannen till 18 års fängelse.

Hovrätten är enig i sin bedömning.