logotyp

Hovrätten fastställer tingsrättens dom i mål om mord och försök till mord i Brandbergen

Mål: B 7546-19
Svea hovrätt har i dag fastställt den dom från Södertörns tingsrätt där två män dömdes till vardera 18 års fängelse för bl.a. mord och försök till mord i Brandbergen.

Södertörns tingsrätt dömde de åtalade männen för att ha knivhuggit en man till döds och samtidigt försökt döda en kvinna. Offren var syskon. Brotten hade begåtts natten mellan den 14 och 15 augusti 2018 vid Brandbergens centrum, Haninge kommun. Enligt tingsrätten var det genom den bevisning som åklagaren lagt fram – bl.a. kvinnans berättelse, uppgifter från ett stort antal boende i området som vittnat i målet samt blodspår på en kniv – styrkt att de båda åtalade männen agerat tillsammans och i samförstånd och att de dödat mannen och försökt att döda kvinnan. Tingsrätten ansåg när det gällde påföljd att omständigheterna kring brottet var försvårande och bestämde straffet för de båda åtalade till vardera 18 års fängelse. De båda männen dömdes också att betala skadestånd till flera målsägande.

Både åklagaren och de två dömda männen överklagade domen. Åklagaren ville bl.a. att hovrätten skulle bestämma fängelsestraffets längd till livstids fängelse. De tilltalade ville bli frikända och befrias från skadeståndsskyldighet.

Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning att det är bevisat att de två männen med uppsåt har dödat mannen och försökt döda kvinnan. Liksom tingsrätten har hovrätten kommit fram till att männen därför ska dömas för mord och försök till mord. Även i fråga om fängelsestraffets längd instämmer hovrätten i den bedömning som tingsrätten har gjort och dömer alltså männen till vardera 18 års fängelse. Hovrätten ändrar inte heller tingsrättens dom när det gäller skadestånd till målsägandena.