logotyp

Hovrätten för Västra Sverige slutar använda fax

Från och med den 1 november 2019 slutar hovrätten att använda fax.

Handlingar som tidigare översänts till hovrätten via fax kan framöver skickas via e-post till hovratten.vastrasverige@dom.se.

Faktaruta

Inget krav på fax i förvaltningslagen
Sedan 1 juli 2018 finns det inte längre något krav i förvaltningslagen (2017:900) på att det ska vara möjligt att kontakta myndigheten via fax.