logotyp

Dom i ett mål om sexualbrott mot barn m.m.

Mål: B 8435-19
Hovrätten har idag meddelat dom i ett mål om sexualbrott mot barn m.m.

Huvuddelen av målet rör brott mot två barn, som har fått posera sexuellt och medverka i sexuella handlingar inför en webkamera eller för dokumentation på bild och film. En kvinna i barnens närhet döms även i hovrätten för ett stort antal brott. Brotten rubriceras bl.a. som grovt sexuellt övergrepp mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering och grovt barnpornografibrott. Till skillnad från tingsrätten bedömer hovrätten en gärning som kvinnan har gjort sig skyldig till som grovt sexuellt övergrepp mot barn istället för våldtäkt mot barn. Hovrätten frikänner även kvinnan från ansvar för grovt sexuellt övergrepp mot barn vid sex tillfällen då hon inte varit närvarande under själva inspelningarna. Hovrätten sätter ned fängelsestraffet från sex år till fyra år och sex månader.

Två män som åtalats för att ha beställt och betalat för webkamerashower och bild- och filmmaterial med barnen döms även i hovrätten för bl.a. grovt utnyttjande av barn för sexuell posering och grovt barnpornografibrott. Hovrätten frikänner den ene mannen från ansvar för anstiftan av grovt sexuellt övergrepp mot barn vid två tillfällen och bedömer en gärning som den andre mannen har gjort sig skyldig till som anstiftan av grovt sexuellt övergrepp mot barn istället för anstiftan av våldtäkt mot barn. Männen döms även för brott mot andra målsägande. Den ene mannen, som i tingsrätten dömdes till fängelse i två år och sex månader, döms till fängelse i ett år och sex månader. Den andre mannen, som i tingsrätten dömdes till fängelse i sex år, döms till fängelse i fyra år och sex månader.

En annan del av målet rör en kvinna som åtalats för att, på beställning, ha smygfotograferat nakna eller lättklädda barn i sin omgivning. Hovrätten frikänner kvinnan från ansvar för utnyttjande av barn för sexuell posering och från en del av ett åtal för barnpornografibrott. Kvinnan döms för kränkande fotografering och barnpornografibrott till villkorlig dom och dagsböter.